Digital Media Advertising

Oslanjamo se na višekanalni pristup za usmeravanje saobraćaja na vaš websajt, uz povećanje konverzija i izgradnju lojalnosti brendu.

Digital/Social media advertising se odnosi na plaćenje kampanje reklama na društvenim mrežama. Plaćene reklame se mogu koristiti da povećaju:

 • Reach
 • Prisustvo i vidljivost
 • Nivo konverzije
 • Prodaju/pronalaženje potencijalnih kupaca
 • Retargetiranje postojećih kupaca

Ova usluga uključuje:

 • Istraživanje konkuretnih plaćenih kampanja
 • Proučavanje vaših prethodnih plaćenih kampanja
 • Utvrđivanje budžeta
 • Vođenje kampanja
 • Analitiku
 • Strategiju plaćenih reklama
 • Praćenje ispunjenja zadatih ciljeva

Za ovu uslugu, istražujemo vaše kao i konkurentske kampanje plaćenih reklama, pregledamo kakav ste uspeh ostvarili u prošlosti, a onda postavljamo nove kampanje. Onda, pratimo koliki uspeh imaju naše kampanje, prepravljamo strategiju, i puštamo kampanje ponovo.

Ovo je poslednji korak oglašavanja na društvenim mrežama, koji radimo nakon social media strategy i social media management.

Kada iskoristimo sva tri, dobijamo moćno sredstvo da usmerimo vašu publiku da postanu kupci, unapredimo vaše poslovanje, i vama donesemo profit.