Content Marketing

Pravimo prilagođenu strategiju marketing sadržaja za svakog našeg klijenta. Naši iskusni dizajneri i kopirajteri tačno znaju kako da kreiraju vaš vizuelni identitet kao i sadržaj online …

Plan sadržaja se kreira u odnosu na strategiju brenda, zatim se implementira istraživanje i kreira komunikacioni obrazac u doslednom, optimizovanom pristupu od 360˚. Procenjujemo vaš brend i angažovanje vaših sadašnjih/potencijalnih potrošača i kreiramo pravac u kom se kreativni sadržaj i storytelling odnosno narativ može odvijati. Na osnovu potreba vaših kupaca, postavljamo najefikasniji kalendar za trenutni i budući sadržaj koji se odnosi na vaše poslovne ciljeve.

Neke od Content Marketing usluga uključuju sledeće:

  • Content Marketing Strategy
  • Creative Writing
  • Storytelling
  • Website Content Creation